Jila Mossaed – 16 augusti 2023

Vem är Jila Mossaed?

Jila Mossaed är en svensk författare och poet, känd för sin djupt personliga och kraftfulla prosa och poesi. Mossaed, som är född i Iran men har bott i Sverige sedan 1986, är en röst för de röstlösa och har dedikerat sitt författarskap till att belysa sociala orättvisor och mänskliga rättigheter.

Vad är Jila Mossaed känd för?

Jila Mossaed har skrivit både poesi och prosa på både persiska och svenska, vilket har gett henne en unik position i det svenska litterära landskapet. Hennes verk ger ofta en inblick i erfarenheten av att vara exiliranier och de utmaningar som följer med att navigera mellan två kulturer. Hennes poetiska röst är stark och obeveklig, präglad av hennes djupa förståelse för det mänskliga tillståndet och kampen för rättvisa och frihet. Hon är särskilt känd för att 2018 ha blivit invald i Svenska Akademien, som dess första medlem av utländsk härkomst.

Var bor Jila Mossaed?

Jila Mossaed bor i Göteborg, Sveriges näst största stad, känd för sin rika kultur och historia. Mossaed har varit bosatt i Göteborg sedan hon kom till Sverige, och staden har blivit en viktig del av hennes personliga och kreativa liv.

När är Jila Mossaed född?

Jila Mossaed föddes den 21 januari 1948 i Teheran, Iran. Hennes tidiga år i Iran och de dramatiska förändringar hon bevittnade där, inklusive den iranska revolutionen, har haft en djupgående inverkan på hennes skrivande och världssyn.

Hur ser Jila Mossaeds familjesituation ut?

Jila Mossaed är mycket privat när det kommer till hennes familjeliv. Trots att hennes verk ofta gräver djupt i personliga erfarenheter, har hon valt att hålla sin familjesituation borta från offentlighetens ljus.

Har Jila Mossaed sommarpratat innan?

Nej, Jila har inte sommarpratat innan.

Vem sommarpratar logga

Vårt uppdrag är att förse den svenska radio- och poddpubliken med intressant fakta, bakgrund och information om sommarpratarna i programmet "Sommar i P1".

Följ oss gärna på Facebook!