Göran Greider – 18 juli 2023

Vem är Göran Greider?

Göran Greider är en framstående svensk författare, poet, journalist och politisk kommentator. Han är känd för sin skarpa penna och sin förmåga att skildra samhällsfrågor på ett unikt och tankeväckande sätt. Greider är en röst som inte går att ignorera i den svenska offentliga debatten.

Vad är Göran Greider känd för?

Göran Greider är mest känd för sina djupa och insiktsfulla analyser av den svenska och globala politiken. Hans författarskap sträcker sig över ett brett spektrum, från poesi till samhällsanalyser. Bland hans mest kända verk finns böckerna ”Ett folk, ett parti” och ”Vårt land”. Greider har även varit chefredaktör för tidningen Dala-Demokraten och är en flitigt anlitad föreläsare och debattör.

Var bor Göran Greider?

Göran Greider bor i Falun, en stad i Dalarna, en region i Sverige känd för sin rika historia och kultur. Greiders kärlek till Dalarna återspeglas i mycket av hans arbete, vilket gör honom till en viktig röst i regionens kulturella och politiska landskap.

När är Göran Greider född?

Göran Greider föddes den 5 januari 1959. Hans passion för skrivande och samhällsfrågor började tidigt och har fortsatt att växa under årens lopp. Idag, över sex decennier senare, fortsätter Greider att engagera, utmana och inspirera med sitt arbete.

Hur ser Göran Greiders familjesituation ut?

Göran Greider är mycket privat när det kommer till sin personliga familjesituation. Vad vi vet är att han har en dotter, men han väljer att hålla mycket av sitt personliga liv borta från det offentliga ögat. Greiders passion för att skriva och hans djupa engagemang i samhällsfrågor tycks vara drivkraften i hans liv.

Har Göran Greider sommarpratat innan?

Nej, Göran har inte sommarpratat innan.

Vem sommarpratar logga

Vårt uppdrag är att förse den svenska radio- och poddpubliken med intressant fakta, bakgrund och information om sommarpratarna i programmet "Sommar i P1".

Följ oss gärna på Facebook!