Tilde Addenbrooke – 17 juli 2023

Vem är Tilde Addenbrooke?

Tilde Addenbrooke är en inflytelserik och inspirerande hjälparbetare från Sverige som har ägnat en stor del av sitt liv åt att hjälpa andra. Hon har länge varit engagerad i frågor om social rättvisa, fattigdomsbekämpning och humanitärt arbete, vilket har tagit henne till några av världens mest behövande platser.

Vad är Tilde Addenbrooke känd för?

Tilde Addenbrooke är mest känd för sitt engagemang i humanitärt arbete. Hennes uppdrag har sträckt sig över många länder och hennes arbete har fokuserat på att skapa långvariga förändringar genom att utbilda och stödja lokala samhällen i deras strävanden att förbättra sina levnadsvillkor. Med en djup tro på människors inneboende kapacitet att skapa positiv förändring har Tilde bidragit till att stärka och inspirera dem hon arbetat med.

Var bor Tilde Addenbrooke?

Tilde Addenbrooke är baserad i Stockholm, men hennes arbete har tagit henne till alla hörn av världen. Hon har tillbringat tid i länder som Sudan, Afghanistan och Haiti, där hon har arbetat med allt från katastrofhjälp till långsiktigt utvecklingsarbete. Trots att hon reser mycket, återvänder Tilde alltid till Sverige, som hon kallar hemma.

När är Tilde Addenbrooke född?

Tilde Addenbrooke föddes 1976. Från tidig ålder visade hon en djup känsla av empati och rättvisa, vilket ledde henne till en karriär inom hjälparbetet. Hennes engagemang för att göra världen till en bättre plats har bara vuxit sedan dess, och hon fortsätter att göra en märkbar skillnad i livet för de människor hon arbetar med.

Hur ser Tilde Addenbrookes familjesituation ut?

Tilde Addenbrooke har en familj som stöder hennes arbete och delar hennes passion för att hjälpa andra. Trots de utmaningar och faror som kan uppstå i hennes arbete, har de alltid stått vid hennes sida och erbjudit sitt oavbrutna stöd. Hennes familjs kärlek och uppmuntran har varit en stark drivkraft bakom hennes engagemang för att förbättra livet för människor runt om i världen.

Har Tilde Addenbrooke sommarpratat innan?

Nej, Tilde Addenbrooke har inte sommarpratat innan.

Vem sommarpratar logga

Vårt uppdrag är att förse den svenska radio- och poddpubliken med intressant fakta, bakgrund och information om sommarpratarna i programmet "Sommar i P1".

Följ oss gärna på Facebook!