David Thurfjell – 30 juli 2023

Vem är David Thurfjell?

David Thurfjell är en framstående professor i religionsvetenskap och en erkänd expert inom sitt område. Han är känd för sin kunskap och sina insikter om religionens roll och betydelse i samhället och har gjort betydande bidrag till forskning och debatt inom ämnet.

Vad är David Thurfjell känd för?

David Thurfjell är känd för sin förmåga att göra komplexa religiösa och filosofiska frågor tillgängliga och begripliga för en bred publik. Han har skrivit flera uppmärksammade böcker och artiklar om religionens betydelse, och hans analyser och tolkningar har gett nya perspektiv och insikter till läsare och forskare inom området.

Var bor David Thurfjell?

David Thurfjell är bosatt i Stockholm, Sveriges huvudstad. Här har han sin arbetsplats som professor vid ett av landets främsta universitet. Stockholm ger honom också närhet till en dynamisk forskningsmiljö och möjligheter att samarbeta med andra ledande experter inom religionsvetenskap och relaterade områden.

När är David Thurfjell född?

David Thurfjell föddes den 24 september 1974. Han är en relativt ung men mycket framstående forskare inom religionsvetenskap, och hans bidrag till ämnet har gjort honom till en respekterad röst inom akademiska kretsar.

Hur ser David Thurfjells familjesituation ut?

David Thurfjell är gift och har barn. Hans familj utgör en viktig del av hans liv och ger honom stöd och inspiration i hans arbete och forskning. Som professor och forskare är det viktigt för honom att balansera sitt yrkesliv med sitt familjeliv och skapa en harmonisk och stödjande miljö för både honom själv och hans nära och kära.

Har David Thurfjell sommarpratat innan?

Nej, David Thurfjell har inte sommarpratat innan.

Vem sommarpratar logga

Vårt uppdrag är att förse den svenska radio- och poddpubliken med intressant fakta, bakgrund och information om sommarpratarna i programmet "Sommar i P1".

Följ oss gärna på Facebook!