Livia Fränkel – 16 juli 2023

Vem är Livia Fränkel?

Livia Fränkel, född 1927 i Sighet, dåvarande Tjeckoslovakien, är en överlevande från Förintelsen. Hon föddes i en judisk familj och var bara en tonåring när hon, tillsammans med sin syster, Hédi Fried, och resten av hennes familj, skickades till Auschwitz koncentrationsläger under andra världskriget. Trots de fasansfulla upplevelserna har Livia gjort det till sin livsuppgift att informera kommande generationer om förintelsen och dess fasor.

Vad är Livia Fränkel känd för?

Livia Fränkel är mest känd för sitt arbete som en förintelseöverlevande talare, hon har tillbringat många år med att dela med sig av sina erfarenheter till skolor och organisationer över hela Sverige. Hennes mod och viljestyrka att dela med sig av sin personliga historia är något som har berört människor över hela landet. Livia har också deltagit i flera dokumentärer och intervjuer, vilket har hjälpt till att sprida kunskapen om Förintelsen och dess långvariga konsekvenser.

Var bor Livia Fränkel?

Livia Fränkel bor i Stockholm, Sverige. Efter andra världskriget flyttade Livia och hennes syster Hédi till Sverige, där de återbyggde sina liv. Stockholm har varit hennes hem i många decennier, och det är där hon fortsätter sitt viktiga arbete.

När är Livia Fränkel född?

Livia Fränkel föddes 1927 i Sighet, en stad som då tillhörde Tjeckoslovakien men nu är en del av Rumänien. Hon var endast 17 år gammal när hon skickades till Auschwitz. Hennes barndom och tonår präglades av den fruktansvärda erfarenheten av Förintelsen, men hennes andliga styrka har hjälpt henne att överleva och senare sprida sitt budskap till världen.

Hur ser Livia Fränkels familjesituation ut?

Livia Fränkel är gift och har barn. Hennes familj är en central del av hennes liv och har stöttat henne i hennes arbete med att sprida kunskap om Förintelsen. Trots de fasansfulla händelser hon varit med om, har Livia alltid betonat vikten av kärlek, medmänsklighet och förståelse.

Har Livia Fränkel sommarpratat innan?

Nej, Livia Fränkel har inte sommarpratat i Sveriges Radio, men hon har deltagit i många andra forum där hon har haft möjlighet att dela sina upplevelser. Hennes röst har blivit en viktig del i arbetet för att hålla minnet av Förintelsen vid liv och för att bekämpa antisemitism och främlingsfientlighet.

Vem sommarpratar logga

Vårt uppdrag är att förse den svenska radio- och poddpubliken med intressant fakta, bakgrund och information om sommarpratarna i programmet "Sommar i P1".

Följ oss gärna på Facebook!