Charlotte von Essen – 7 juli 2023

Vem är Charlotte von Essen?

Charlotte von Essen är en känd och respekterad figur inom svensk offentlig tjänst och rättsväsende. Hon är mest känd som chefen för Säkerhetspolisen (SÄPO), Sveriges nationella säkerhets- och kontraterrorismbyrå. Med hennes decennier av erfarenhet och ett oöverträffat engagemang för nationens säkerhet, är von Essen en nyckelfigur i att upprätthålla Sveriges säkerhet.

Vad är Charlotte von Essen känd för?

Charlotte von Essen är mest känd för sin roll som chef för SÄPO. I denna position är hon ansvarig för att leda och styra byråns arbete, vilket inkluderar att förebygga och undersöka brott mot nationell säkerhet. Von Essen har blivit hyllad för sin professionalism, hennes djupa förståelse för de komplexa frågorna kring nationell säkerhet, och hennes dedikerade ledarskap.

Var bor Charlotte von Essen?

Som en av de mest framstående personerna inom svensk rättsväsende bor Charlotte von Essen i Stockholm, Sveriges huvudstad och säkerhetspolitiska centrum. Det är här hon leder SÄPO:s arbete och bidrar till att hålla Sverige säkert.

När är Charlotte von Essen född?

Charlotte von Essen föddes den 4 januari 1965. Hennes liv har varit en ständig resa av dedikation till rättsstaten och skyddet av nationell säkerhet.

Hur ser Charlotte von Essens familjesituation ut?

Trots sin framträdande roll i det offentliga livet är Charlotte von Essen känd för att vara mycket privat när det kommer till hennes familjesituation. Det är en påminnelse om den balans som många offentliga figurer måste hålla mellan deras arbetsliv och deras personliga liv.

Har Charlotte von Essen sommarpratat innan?

Nej, Charlotte von Essen har inte sommarpratat innan.

Vem sommarpratar logga

Vårt uppdrag är att förse den svenska radio- och poddpubliken med intressant fakta, bakgrund och information om sommarpratarna i programmet "Sommar i P1".

Följ oss gärna på Facebook!