Hanna Johannesson – 17 augusti 2023

Vem är Hanna Johannesson?

Hanna Johannesson är en svensk biolog, forskare och professor i mykologi – läran om svampar. Hon är en av världens ledande experter inom sitt fält och är känd för sina betydande bidrag till vetenskaplig forskning och förståelse av svampars evolution, genetik och ekologi.

Vad är Hanna Johannesson känd för?

Johannesson är känd för sin banebrytande forskning på det specifika området av svampars sexuella reproduktion och evolution. Hon har med framgång utnyttjat ett specifikt svampsystem, Neurospora, för att studera dessa processer. Hennes upptäckter och studier har bidragit till den vetenskapliga förståelsen av hur genetisk variation och evolutionära processer formas av svampars unika livscykler och reproduktionsstrategier. För sin framstående forskning har hon belönats med flera prestigefyllda priser och utmärkelser.

Var bor Hanna Johannesson?

Hanna Johannesson bor i Uppsala, en stad rik på vetenskaplig historia och hem för ett av Skandinaviens största universitet. Det är här hon utför en stor del av sin forskning, vid Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet.

När är Hanna Johannesson född?

Hanna Johannesson föddes den 6 juli 1974. Hennes tidiga intresse för naturvetenskap har lett henne till en framstående karriär inom biologi och mykologi.

Hur ser Hanna Johannessons familjesituation ut?

Hanna är känd för att vara en engagerad forskare och lärare, men hon är också familjefokuserad. Trots att detaljerna om hennes familjesituation inte är allmänt tillgängliga, har hon i intervjuer nämnt vikten av att balansera sin tid mellan arbete och familj.

Har Hanna Johannesson sommarpratat innan?

Nej, Hanna Johannesson har inte sommarpratat innan.

Vem sommarpratar logga

Vårt uppdrag är att förse den svenska radio- och poddpubliken med intressant fakta, bakgrund och information om sommarpratarna i programmet "Sommar i P1".

Följ oss gärna på Facebook!